X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

افعال(رکوع-قنوت)

رکوع

ذکر رکوع در حال حرکت

سوال 144 : اگر کسی در حال خم شدن و حرکت به رکوع قبل از اینکه آرام بگیرد ذکر رکوع را بگوید نمازش صحیح است؟
اگر عمداً در حال حرکت و قبل از طمأنینه (آرام گرفتن) ذکر رکوع را بگوید نمازش باطل است مگر اینکه جاهل قاصر باشد که در این صورت نمازش باطل نمی شود و اگر سهواً چنین کند واجب است بعد از آرام گرفتن بدن ذکر رکوع را دوباره بگوید، و اگر بعد از آن که از حال رکوع خارج شود ذکر را سهواً در حال حرکت گفته نماز صحیح است.
گذاشتن کف دست روی زانو
سوال 145 : آیا گذاشتن کف دست روی زانو واجب است؟
خیر، گذاشتن کف دست روی زانو مستحب است.
رکوع در نماز نشسته
سوال 146 : در رکوع نماز نشسته تا چه حدّ باید خم شویم؟
حدّ رکوع در نماز نشسته آن است که به مقداری خم شود که صورت مقابل زانوها قرار بگیرد، و بهتر آن است که به قدری خم گردد که کمرش صاف شود.
زیادی سهوی رکوع در نماز
سوال 147 : اگر در نماز واجب یا مستحب سهواً رکوع زیادی انجام دهیم آیا نماز باطل می شود؟
در نماز واجب زیادی سهوی رکوع موجب بطلان آن می شود مگر در نماز جماعت که اگر رکوع زائد به جهت متابعت امام جماعت باشد مانعی ندارد، و همچنین در نماز مستحب زیادی سهوی رکوع اشکال ندارد.
اکتفاء به یک سبحان الله
سوال 148 : آیا در رکوع می شود به جای سه بار «سبحان الله» یکبار بگوئیم؟
خیر جایز نیست مگر برای مریض یا در ضیق وقت یا در سایر موارد ضرورت.

سجود

سجده بر تسبیح تربت پخته نشده
سوال 149 : آیا سجده بر تربت پخته نشده، جایز است و کفایت از سجده می کند؟
سجده بر تسبیح تربت که گل آن پخته نشده باشد و دانه هایش جمع شده و دور از هم نباشند و مجموع آن مقداری که در پیشانی بر آن قرار گرفته به اندازه مسمّای سجود باشد جایز بوده و سجده صحیح است.
گذاشتن انگشتهای دیگر پا به جای انگشتهای ابهام
سوال 150 : آیا در سجده می تواند به جای انگشتهای ابهام سایر انگشتها را روی زمین بگذارد؟
در سجده گذاشتن سر انگشتهای دیگر غیر انگشتهای ابهام کفایت نمی کند ،و اگر انگشتهای ابهام پا (شصت) روی زمین گذاشته نشود در صورتی که جاهل مقصّر بوده نماز باطل است ولی اگر جاهل قاصر بوده نماز صحیح می باشد.
برداشته شدن ناگهانی سر از سجده
سوال 151 : اگر به طور اتفاقی سرمان از روی مهر برداشته شده و دوباره روی زمین قرار گرفت آیا دو سجده حساب می شود یا یک سجده؟
اگر پیشانی بی اختیار از جای سجده بلند شود چنانچه که ممکن باشد باید نگذارد دوباره به جای سجده برسد واین یک سجده حساب می شود چه ذکر سجده را گفته باشد یا نه، و اگر نتواند سر را نگه دارد و بی اختیار دوباره به جای سجده برسد اگر قبل از آنکه سرش از سجده برداشته شود ذکر سجده را نگفته بوده بنابر احتیاط واجب باید بعد از اینکه سرش بی اختیار به سجده بازگشت ذکر سجده را به نیت قربت مطلقه یا به قصد امری که به او شده اعم از واجب یا مستحب بگوید (و به هر حال سجده دوم او به حساب نمی آید و لذا باید سجده دوم خود را انجام دهد.)
عجز از سجده کامل
سوال 152 : کسی که نمی تواند سجده اش را کامل انجام داده و سرش را روی زمین بگذارد، تکلیفش چیست؟
کسی که نمی تواند پیشانی را به زمین برساند باید به قدری که می تواند خم شود، و مهر یا چیز دیگری را که سجده بر آن صحیح است روی چیز بلندی گذاشته و طوری پیشانی را برآن بگذارد که بگویند سجده کرده است، ولی باید کف دستها و زانوها و انگشتان پا را به طور معمول به زمین بگذارد. و اگر چیز بلندی نباشد که مهر یا چیز دیگری که سجده بر آن صحیح است روی آن بگذارد، لازم است که مهر یا چیز دیگر را با دست بلند کرده و بر آن سجده نماید، و در صورتی که خودش نتواند، دیگری بلند کند و او بر آن سجده نماید.
چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است
سوال 153 : در سجده واجب نماز و سجده واجب قرآن بر چه چیزهایی می توانیم سجده کنیم؟
سجده بر مهر و خاک و سنگ و چوب و برگ درخت و برگ گلی که خوردنی نباشد و کوزه گلی و آجر و سنگ آهک و سنگ گچ و آهک پخته و گچ پخته و سنگهای مرمر و مانند آن و علف وکاه و همچنین کاغذ و مقوایی که از آنچه سجده بر آن صحیح است مثل چوب و کاه ساخته شده باشد، صحیح است. در میان اینها از همه بهتر سجده بر مهر تربت کربلا است و بعد خاک و بعد سنگ و بعد سجده بر گیاهان غیر خوراکی.
چیزهایی که سجده بر آنها باطل است
سوال 154 : در نماز واجب و در آیاتی که سجده واجب دارند، بر چه چیزهایی نمی توان سجده کرد؟
سجده بر چیزهای خوراکی صحیح نیست، بنابراین سجده بر گندم و جُو و نان و برگ مو (برگ درخت انگور) تا وقتی که معمولا خوردنی است و گلهایی که خوراکی هستند و گیاهانی که خوردن آنها در بعضی جاها معمول و متعارف است و در جاهایی دیگر متعارف نیست و همچنین سجده بر دواهای خوراکی که از زمین می روید چنانچه خود آنها خوردنی باشد جایز نیست. و همچنین سجده بر چیزهای پوشیدنی مثل پارچه و لباس و همچنین سجده بر فرش و موکت و پنبه جایز نمی باشد، و بنابر احتیاط واجب از سجده بر کاغذی که از پنبه درست شده باید اجتناب کرد. و سجده بر چیزهایی که زمین و روییدنی از زمین، بر آنها صدق نمی کند مثل طلا و نقره و قیر (و آسفالت که لایه های قیر روی سنگریزه ها را گرفته اند) جایز نیست. و همچنین سجده بر سنگهای گرانبها مثل سنگ زمرّد و فیروزه بنابر احتیاط واجب صحیح نمی باشد.
حکم سجده در هنگام نبودن چیزی که سجده بر آن صحیح است
سوال 155 : آیا در حالت اضطرار می توان بر ناخن دست سجده کرد؟ اگر چیزی برای سجده نباشد وظیفه چیست؟
اگر چیزی که سجده بر آن صحیح است ندارد یا اگر دارد بواسطه سرما یا گرمای زیاد و مانند اینها نمی تواند برآن سجده کند باید به لباسش سجده کند به شرط آنکه از حریر و ابریشم نباشد و احتیاط واجب اینست که لباسی که از پنبه و کتان است بر غیر آن مانند لباسی که از پشم و کرک است مقدم بدارد، و اگر لباس میسر نشد بنابراحتیاط واجب بر فیروزه و عقیق و امثال اینها و بر کاغذی که از پنبه ساخته اند سجده کند، و اگر آن هم فراهم نشد بر کاغذی که از ابریشم و حریر ساخته اند سجده کند، و اگر آن هم میسر نشد بر هر چیز دیگری که در حال اختیار سجده بر آن جائز نیست سجده نماید، ولی احتیاط مستحب آنست که تا سجده بر پشت دست ممکن است بر غیر آن از چیزهائی که سجده بر آن جائز نیست سجده نکند، و اگر پشت دست هم میسر نشد تا پنبه و کتان فراهم می شود بر چیز دیگری سجده نکند .
مفقود شدن چیزی که سجده بر آن صحیح است (مثل مهر) در اثناء نماز
سوال 156 : اگر در حال نماز مهر یا چیزى که بر آن سجده جایز است مفقود شود تکلیف نماز او چیست؟
اگر در بین نماز چیزى که بر آن سجده مى کند گم شود و چیزى که سجده بر آن صحیح است نداشته باشد چنانچه وقت وسعت دارد باید نماز را بشکند، و اگر وقت تنگ است باید به ترتیبى که در سؤال قبل گفته شد عمل نماید.
سوره هایی که سجده واجب دارند
سوال 157 : سوره هایی که سجده واجب دارند کدام سوره ها هستند؟
در هر یک از چهار سوره «32 سجده» و «41 فصلت» و «53 النجم» و «96 علق» یک آیه سجده است که اگر انسان بخواند یا گوش دهد، بعد از تمام شدن آن آیه باید فوراً سجده کند.
شرائط سجده در آیه ای که سجده واجب دارد
سوال 158 : آیا طهارت و روبه قبله بودن و سایر امور در سجده واجب قرآن شرط شده است یا خیر؟
در سجده واجب قرآن باید جای انسان غصبی نباشد و باید پیشانی را بر چیزی که سجده بر آن صحیح است گذاشته، و بنابر احتیاط واجب جاهای دیگر بدن را که در سجده نماز ذکر شد بر زمین بگذارد، و بنابر احتیاط واجب جای پیشانی او از جای سر انگشتانش بیش از چهار انگشت بسته بلندتر نباشد، و لازم نیست با وضو یا غسل و رو به قبله باشد و عورت خود را بپوشاند و بدن و جای پیشانی او پاک باشد، و نیز چیزهایی که در لباس نمازگزار شرط می باشد در لباس او شرط نیست.

تشهد

گفتن الحمدلله قبل از تشهّد
سوال 159 : آیا گفتن الحمدلله قبل از تشهّد واجب است؟
در تشهّد قبل از شروع نمودن به ذکر واجب مستحب است که بگوید: «الحمدلله» یا بگوید «بسم الله و بالله و الحمدلله و خیر الاسماء لله»
فراموش کردن تشهّد
سوال 160 : اگر در نماز بعد از رکعت دوّم تشهّد را فراموش کردیم تکلیف ما چیست؟
اگر تشهّد را فراموش کند و بایستد و پیش از رکوع یادش بیاید که تشهّد را نخوانده، باید بنشیند و و تشهّد را بخواند و دوباره بایستد، و آنچه باید در آن رکعت خوانده شود، بخواند و نماز را تمام کند. و بنابر احتیاط مستحّب بعد از نماز، برای ایستادن بی جا دو سجده سهو به جا آورد، و اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید، باید نماز را تمام کند و بعد از سلام نماز (بنابر احتیاط مستحّب) تشهّد را قضا کند، و باید برای تشهّد فراموش شده دو سجده سهو به جا آورد.

تسلیم

سلام واجب در تسلیم
سوال 161 : آیا هر سه سلامی که در تسلیم آمده واجب است؟
خیر، گفتن سلام اوّل (السلام علیک ایها النبیّ و رحمه الله و برکاته) مستحب است و در سلام نماز گفتن یکی از دو جمله «السلام علینا و علی عباد الله الصالحین» یا «السلام علیکم» کفایت می کند، و مستحب است که به جمله «السلام علیکم» جمله «و رحمه الله و برکاته» را اضافه نماید، و در صورتی که «السلام علینا و علی عباد الله الصالحین» را اوّل بگوید مستحب است که بعد از آن «السلام علیکم و رحمه الله و برکاته» را هم بگوید.

قنوت

قنوت فراموش شده
سوال 162 : اگر کسی قنوت نماز را فراموش کرده و به رکوع برود آیا می تواند قضای آن را به جا آورد؟
اگر نماز گزار قنوت را فراموش کرده و پیش از آنکه به اندازه رکوع خم شود، یادش بیاید، مستحب است بایستد و بخواند، و اگر در رکوع یادش بیاید، مستحب است بعد از رکوع قضا کند، و اگر در سجده یادش بیاید مستحب است بعد از سلام آن را قضا نماید.
قنوت فارسی
سوال 163 : آیا می شود در نماز قنوت را به فارسی خواند؟
خواندن دعا به زبان فارسی در قنوت نماز واجب و نماز مستحبّی به نماز ضرری نمی زند و نماز صحیح است، امّا وظیفه قنوت انجام نشده و کفایت از دعای عربی نمی کند. البته باید دعا به صورت مناجات با خدا بوده و خطاب به غیر خدا نباشد.

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد